Lightbook

 

LGS soru çözümlerinin animasyon biçiminde ilk defa somut olarak verilmesiyle farklı bakış açısı ve değişik boyutlarda düşünmeyi gerektiren sorular karşısında öğrencilerin ne yapması gerektiğini ortaya koyar. Bu konudaki büyük eksikliğin giderilmesinde en önemli görevi üstlenmiş olur.

 

Soru çözümlerinin animasyon ve kurgusu sayesinde öğrenmeyi daha etkili ve kolay hâle getirir.

 

 

Hayal edilenin görünür kılınmasıyla
öğrenme etkinliğinin gerçekleşmesine katkıda bulunur.

 

Kazanımların bir arada verilmesi ve
bunlara çözümlerde detaylıca değinilmesi sayesinde
konunun tam olarak anlaşılmasını sağlar.

 

Bulunulan her yerin sınıf ortamına dönüşmesini sağlayan bir üründür.

Modern eğitimin
öncüsüdür.

Ayrıntılı çözümlerle her
açıdan değerlendirme yapar.

Birçok kazanımın bir arada verildiği sorulardan oluşur.

Tüm LGS konu ve
kazanımlarını içerir.

Bir diğer deyişle, öğrencilerin LIGHTBOARD
teknolojisi ile kitaptan yüz yüze eğitim yapma
imkânına sahip olacağı bir kitaptır.

Uzaktan eğitim sürecinde ders kazanımlarını yeterince edinemeyen ve bu konuda fazla destek alamayan öğrencilerin ihtiyacına yönelik hazırlanmış bir formata sahiptir.

Bütün soruların nitelikli olması ve
çözümlerinin özel olması sayesinde öğrenciyi LGS’ye tam olarak hazırlar.

Workwin, yeni nesil yayıncılık anlayışı ile öğrencilerin ve öğretmenlerin ihtiyaçlarını hızlı, kaliteli ve pratik olarak karşılamak amacıyla kurulmuştur.