Soru bankalarımızda ünite konuları, hücreleme tekniği ile adımlara ayrılmıştır. Bu teknik sayesinde ünite konularının toplu şekilde ölçülmesi yerine bölümlere ayrılarak adım adım ölçülmesi sağlanmıştır. Her adıma öncelikli olarak kazanım içeriğine uygun adette öğrenme testleri eklenmiş ve bu sayede öğrenilen konuların bilgi – kavrama düzeyinde ölçülmesi sağlanmıştır. Öğrenme testlerinden hemen sonra adımdaki kazanım içeriğine uygun adette yeni nesil testler eklenmiştir. Yeni nesil testlerde öğrenilen konuların analiz – sentez seviyesinde ölçülmesi sağlanmıştır. Öğrenme testleri ve yeni nesil testler ile öğrenme basamaklarının bir bütün olarak ölçülmesi sağlanmıştır. Ünite sonlarına eklenen ünite değerlendirme sınavları ile ünite içinde yer alan konuların deneme formatında ölçme değerlendirmesi yapılmıştır.

Yakında.

Video çözüm süreci devam etmektedir.

Akıllı tahta hazırlık süreci devam etmektedir.