TEM ( TUZDER Education Method) Etkinlikleri

Akademik beceri etkinliklerini destekleyen zihinsel beceri etkinlik sayfaları yani TEM etkinlik sayfalarını tasarladık. Her adımda yer alan bu etkinlik sayfalarıyla PISA, TIMSS gibi uluslararası geçerliliği olan sınavlar ve BİLSEM gibi ulusal sınavlarda yer alan etkinlik tarzlarıyla öğrencilerin yorum yapabilme, strateji geliştirme, mantık yürütme gibi temel zihinsel becerilerini desteklemeyi amaçladık.